Създаване на профил

× Моля попълнете „име“ и „фамилия“ на кирилица (използваме тези данни за създаването на сертификатите). По-късно можете да ги коригирате и в профила си.

Какви са ползите от регистрацията:

  • Имате собствен профил, който пази информация за всички ваши обучения и напредъка ви;
  • Неограничен достъп до вашите учебни материали;
  • Достъп по всяко време до сертификатите ви за всички обучения, които сте завършили успешно.