"Интернешънал Сертификейшънс България" ЕООД

Обучения във Focus Academy:

ISO 9001:2015 - промени и изисквания

"Интернешънал Сертификейшънс България" ЕООД е акредитиран орган за сертификация на системи за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа и безопасност на хранителните продукти. Обучения за системи за управление и обучения на одитори. 

Интернет страница: www.intlcert.bg