ISO 9001:2015


Научете всичко за новата версия на стандарта и се подгответе за промените, запознайте се с разнообразни практически примери и съвети.


Запиши се

Модули

1

Въведение

1.1 Въведение  Демо
2

За промените накратко

3

Новите принципи за управление на качеството

3.1 Новите принципи за управление на качеството
4

Нова структура и нови термини в ISO 9001:2015

4.1 Нова структура и нови термини в ISO 9001:2015
5

Подробен преглед и анализ на клаузите на ISO 9001:2015

5.1 Клаузи 1-3, клауза 4. Контекст на организацията
5.2 Клауза 5. Лидерство
5.3 Клауза 6. Планиране
5.4 Клауза 7. Поддържане
5.5 Клауза 8. Дейности
5.6 Клауза 9. Оценяване на резултатността
5.7 Клауза 10. Подобряване
6

Правила и срокове за преход от версия 2008г. към версия 2015г.

6.1 Правила и срокове за преход от версия 2008г. към версия 2015г.

Описание

ISO 9001:2015 - промени  и изисквания

В обучението са разгледани в детайли изискванията на ISO 9001:2015, анализирани са разликите между версиите 2008 и 2015 и са представени разнообразни практически примери и съвети.

Направените коментари са на базата на указания и стандарти на ISO (Международната организация за стандартизация), аналитичния доклад на IRCA (Международния регистър на сертифицираните одитори) за новата версия на стандарта, документи и указания на IAF (Международния акредитационен форум), препоръки на дългогодишни водещи одитори на системи за управление на качеството.

В учебните модули са включени кратки тестове и практически задачи, чрез които можете да проверите доколко сте разбрали учебния материал. Тези тестове и задачи не са част от оценката за издаване на сертификат.

След като преминете през всички модули, ще имате възможност да свалите Наръчник на обучението, в който е включена цялата информация от учебните модули.

Терминологията, използвана в обучението, е в пълно съответствие с официалния превод на български език на ISO 9001:2015.

След като преминете обучението 

  • ще познавате и разбирате новите принципи за управление на качеството;
  • ще познавате и разбирате изискванията на новата версия на стандарта;
  • ще познавате разликите между версия 2008 и 2015 на ISO 9001;
  • ще познавате правилата за преход на акредитираните сертификати от старата към новата версия на стандарта.

За кого е предназначено обучението?

  • Подходящо за всички, които познават предишната версия на стандарта от 2008г.
  • Ръководители на организации, представители на ръководството, вътрешни одитори, служители на организации с внедрени системи за управление на качеството.
  • За всички, които самостоятелно или с помощта на консултант, ще адаптират системите си за управление на качеството към новите изисквания. 

Познаването на версия 2008 на ISO 9001 може да бъде полезно, но не е задължително условие, за да можете да преминете обучението успешно.

Сертификат

При успешно положен изпит, ще ви бъде генериран сертификат, подобен на този:

Изпит

Изпитът е достъпен след като се запишете за курса и преминете през всички лекции.

Материали

След като се запишете, тук ще може да намерите полезни материали, свързани с курса