Обучение на обучители


Издаваме „тайните на занаята“! Научете се как да подготвяте, организирате и водите смислени обучения, които всички харесват.


Модули

1

Очаквайте скоро

1.1 Въведение.

Описание

На всеки работещ човек понякога се налага да организира дори и неформално обучение на свои колеги, или работни срещи и дискусии, да подготвя и прави презентации. С това обучение ще се научите как да се подготвяте и да се справяте успешно с тези професионални предизвикателства.

Над 10 години опит в разработването и провеждането на ефективни обучения, които хората харесват, е представен в учебните материали.

След обучението вие ще знаете и разбирате:

  • Как да направите и да използвате за планирането на вашето обучение или презентация анализ на нуждата от обучение;
  • Как да съставяте ефективни програми за обучение;
  • Как да планирате обученията от гледна точка на логистиката им;
  • Как да провеждате обучения
  • Как да си подготвите и да използвате ефективно помощни средства като презентации, учебни материали, графики, снимки, филми и др.
  • Как да правите оценка доколко обучението е постигнало целите си.

В модулите са включени практически примери, кратки тестове и задачи, които можете да използвате, за да проверите доколко сте разбрали учебния материал. Тези тестове и задачи не са част от оценката за издаване на сертификат.

Сертификат

При успешно положен изпит, ще ви бъде генериран сертификат, подобен на този:

Изпит

Изпитът е достъпен след като се запишете за курса и преминете през всички лекции.