Запознаване с OiRA


Научете как да използвате безплатния он-лайн инструмент за оценка на риска за здраве и безопасност при работа – OiRA (Online interactive Risk Assessment). 


Запиши се

Модули

1

Проектът OiRA

1.1 Проектът OiRA
2

OiRA в България

2.1 OiRA в България
3

Използване на OiRA за оценяване на риска за ЗБР

3.1 Използване на OiRA за оценяване на риска за ЗБР

Описание

Проектът OiRA е инициатива на Европейската агенция по здраве и безопасност, която насърчава и подпомага малките и средни предприятия сами да извършват оценка на риска за здравето и безопасността при работа.

OiRA е безплатен он-лайн инструмент, чрез който фирмите могат сами, дори и без специални познания, бързо и лесно да определят и оценят рисковете за здравето и безопасността при работа. Използван е достъпен и разбираем език, а всички изисквания са обяснени.

По проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ осигури превода на потребителския интерфейс на OiRA на български и разработи 30 специфични инструмента за конкретни икономически дейности. Инструментите са разработени на базата на специфичните за всеки отрасъл опасности и са съобразени с българското законодателство.

За да използвате OiRA е необходимо само да се регистрирате с имейл като цялата информация за направените от вас оценки се съхранява на сървъра на Европейската агенция в Билбао и е изцяло поверителна.

OiRA можете да използвате, за да се оценявате сами или за да провеждате обучения на вашите служители.

По данни на Главната инспекция по труда годишно използването на OiRA допринася за избягването на до 168 000 смъртни случая, свързани с работното място, 7 млн. инцидента и 20 млн. случая на болести, обусловени от работата, в страните членки на Съюза.

След като преминете през всички модули, ще имате възможност да свалите за справка и бъдещо ползване Наръчник на обучението, в който е включена цялата информация от учебните модули.

Сертификат

При успешно положен изпит, ще ви бъде генериран сертификат, подобен на този:

Изпит

Изпитът е достъпен след като се запишете за курса и преминете през всички лекции.

Материали

След като се запишете, тук ще може да намерите полезни материали, свързани с курса